CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

DI CHÚC VÀ THỪA KẾ


Di chúc không có người làm chứng

Di chúc không có người làm chứng.Di chúc có thể được lập bằng miệng hoặc bằng văn bản. Trong trường hợp được lập bằng văn bản thì phải tuân thủ các quy định sau: Di chúc bằng văn bản có chứng thực. Di chúc bằng văn bản có công chứng...

Cách lập di chúc bằng văn bản di chúc miệng

Cách lập di chúc bằng văn bản, di chúc miệng. Bộ luật dân sự 2015 quy định cụ thể di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ phải lập bằng văn bản

Quy định cách lập di chúc thừa kế

Quy định cách lập di chúc thừa kế. Di chúc có thể được thể hiện dưới một trong hai hình thức đó là di chúc bằng văn bản hoặc di chúc miệng. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, chỉ lập di chúc miệng khi không thể lập di chúc bằng văn bản

Quy định hiệu lực đối với di chúc thừa kế

Quy định hiệu lực đối với di chúc thừa kế. Theo quy định tại Điều 609 Bộ luật dân sự thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật

Điều kiện để di chúc có hiệu lực pháp lý

Điều kiện để di chúc có hiệu lực pháp lý. Việc phân chia tài sản thừa kế và nghĩa vụ thừa kế được dựa vào hai căn cứ chủ yếu là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Thừa kế theo pháp luật được pháp luật quy định tương đối cụ thể nên thông thường ít xảy ra tranh chấp

Điều kiện để di chúc thừa kế có hiệu lực

Điều kiện để di chúc thừa kế có hiệu lực. Do đó, khi lập di chúc, người lập di chúc cần đặc biệt chú ý các điều kiện có hiệu lực của di chúc. Đại Việt sẽ trình bày 4 điều kiện có hiệu lực của di chúc theo quy định của bộ luật dân sự 2015

Lao động nam giới được nghỉ chế độ thai sản

Lao động nam giới được nghỉ chế độ thai sản. Luật Bảo hiểm xã hội 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 thì không chỉ lao động nữ từ trước đến nay được hưởng chế độ thai sản mà lần đầu tiên tại Việt Nam người lao động là nam giới

Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi

Luật Hôn nhân và gia đình. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng, bảo vệ phù hợp với pháp luật Việt Nam

0905 548 995
0918 588 240VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 16    Lượt truy cập: 1788062