CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH


Quy định kết hôn và ly hôn có yếu tố nước ngoài

Quy định kết hôn và ly hôn có yếu tố nước ngoài. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình phù hợp với pháp luật Việt Nam

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên gia đình, họ hàng

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên gia đình, họ hàng. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 của Luật này, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng

Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình

Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình. Trong trường hợp sống chung thì các thành viên gia đình có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động tạo thu nhập; đóng góp công sức, tiền hoặc tài sản khác để duy trì đời sống chung

Quy định pháp luật về mang thai hộ

Quy định pháp luật về mang thai hộ. Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý

Xác định cha, mẹ khi sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản

Xác định cha, mẹ khi sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản không làm phát sinh quan hệ cha, mẹ và con giữa người cho tinh trùng, cho noãn, cho phôi với người con được sinh ra

Căn cứ xác định cha, mẹ, con và quyền nhận cha, mẹ, con

Căn cứ xác định cha, mẹ, con và quyền nhận cha, mẹ, con. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên. Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con

Quyền và nghĩa vụ nuôi con sau khi ly hôn

Quyền và nghĩa vụ nuôi con sau khi ly hôn. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp

Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng

Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng. Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội

Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ, chồng

Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ, chồng. Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ, chồng. Cha dượng, mẹ kế có quyền và nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con riêng của bên kia

Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi

Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi. Trong trường hợp chấm dứt việc nuôi con nuôi theo quyết định của Tòa án thì quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi chấm dứt kể từ ngày quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật

Quyền có tài sản riêng của con cái

Quyền có tài sản riêng của con cái. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập

Đại diện của cha mẹ đối với con chưa thành niên

Đại diện của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình

Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con

Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan

Quan hệ giữa cha mẹ và con

Quan hệ giữa cha mẹ và con. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan

Hôn nhân chấm dứt do vợ, chồng chết hoặc tòa án tuyên bố đã chết

Hôn nhân chấm dứt do vợ, chồng chết hoặc tòa án tuyên bố đã chết. Khi một bên vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì bên còn sống quản lý tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp trong di chúc có chỉ định người khác quản lý di sản

Chia tài sản của vợ chồng sống chung với gia đình khi ly hôn

Chia tài sản của vợ chồng sống chung với gia đình khi ly hôn. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn. Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên

Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng

Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn

Thuận tình ly hôn và đơn phương ly hôn. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn

Quy định pháp luật về ly hôn

Quy định pháp luật về ly hôn. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn

Chấm dứt hôn nhân

Chấm dứt hôn nhân. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng

Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng. hi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32

Quy định tài sản riêng của vợ hoặc chồng

Quy định tài sản riêng của vợ hoặc chồng. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật

Quy định tài sản chung của vợ chồng

Quy định tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng

Quy định chế độ tài sản của vợ chồng

Quy định chế độ tài sản của vợ chồng. Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định

Quy định đại diện giữa vợ và chồng

Quy định đại diện giữa vợ và chồng. Vợ, chồng đại diện cho nhau khi một bên mất năng lực hành vi dân sự mà bên kia có đủ điều kiện làm người giám hộ hoặc khi một bên bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà bên kia được Tòa án chỉ định làm người đại diện

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng

Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình. Quyền, nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng quy định tại Luật này

Quan hệ giữa vợ và chồng

Quan hệ giữa vợ và chồng. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Quyền, nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng quy định tại Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan được tôn trọng và bảo vệ

Nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

Nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật

Quy định việc hủy kết hôn

Quy định việc hủy kết hôn. Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này

Điều kiện đăng ký kết hôn

Điều kiện đăng ký kết hôn. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định. Không bị mất năng lực hành vi dân sự. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

Quy định đăng ký kết hôn và hủy kết hôn

Quy định đăng ký kết hôn và hủy kết hôn. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này

Chế độ hôn nhân và gia đình

Chế độ hôn nhân và gia đình. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con. Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 2014. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài

Quy định tài sản chung tài sản riêng của vợ chồng

Quy định tài sản chung tài sản riêng của vợ chồng. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ

Thủ tục hồ sơ ly hôn và phân chia quyền nuôi con, tài sản

Thủ tục hồ sơ ly hôn và phân chia quyền nuôi con, tài sản. Đối với thuận tình ly hôn: Khoảng 02-03 tháng (thời gian giải quyết có thể nhanh hơn nếu các bên tự nguyện và thiện chí giải quyết). Đối với ly hôn đơn phương: Khoảng 04-08 tháng (thời gian có thể ngắn hơn hoặc kéo dài hơn)

Quyền nuôi con và phân chia tài sản khi ly hôn

Quyền nuôi con và phân chia tài sản khi ly hôn. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động

0905 548 995
0918 588 240VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

VĂN PHÒNG BÌNH ĐỊNH

Copyright © 2017 - All Rights Reserved - www.giayphepdangkykinhdoanh.vn

Đang online: 32    Lượt truy cập: 1787973